BẢO HÀNH – ĐỔI – TRẢ SẢN PHẨM

Công ty cam kết tất cả các sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng của Nhà sản xuất đã công bố và tuân thủ theo tất cả các quy định của Nhà nước Việt Nam về đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp Sản phẩm cung cấp không đúng như cam kết, Công ty sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho NPP và người tiêu dùng: hoàn lại 100% số tiền đã trả để nhận được sản phẩm đó, hoặc đổi lại sản phẩm cùng loại đảm bảo chất lượng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.

Khi nhận sản phẩm, NPP phải kiểm tra hàng hoá nhằm đảm bảo đủ số lượng và bao bì nguyên vẹn. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những lỗi của sản phẩm mà không liên quan đến quá trình giao nhận như: sử dụng không đúng mục đích, cẩu thả, không bảo quản đúng theo yêu cầu của sản phẩm, sửa đổi hay phá hoại.

 

Khi NPP có yêu cầu, Công ty có trách nhiệm mua lại sản phẩm đã bán cho NPP, bao gồm cả sản phẩm được bán theo chương trình khuyến mại, khi hàng hoá đó đáp ứng các điều kiện sau đây:

(a) Sản phẩm còn hạn sử dụng;

(b) Sản phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn;

(c) Yêu cầu mua lại được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày NPP nhận hàng và có kèm hóa đơn mua hàng.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày NPP đã bàn giao sản phẩm cho Công ty. Công ty sẽ tiến hành:

(a) Thông báo số lượng hàng hóa đạt điều kiện mua lại và lý do từ chối việc mua lại đối với số hàng hóa không đạt điều kiện mua lại.

(b) Hoàn lại tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà NPP đã trả để nhận được nhóm hàng hóa đạt điều kiện mua lại.

(c) NPP và NPP tuyến trên có trách nhiệm hoàn trả tiền hoa hồng, tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác liên quan đến nhóm hàng hóa đạt điều kiện mua lại.

(d) Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày hai bên thống nhất về số tiền hoàn trả, Công ty sẽ thực hiện việc thanh toán cho NPP.