KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

– Để trở thành NPP, Người tham gia đáp ứng các điều kiện và thực hiện quy trình ký kết Hợp đồng như sau:

Cá nhân đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Không thuộc các trường hợp sau:

Đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quảng cáo gian dối, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng, các tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản hoặc

Người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Công ty có quyền từ chối ký Hợp đồng mà không cần giải thích

– Điền đầy đủ thông tin vào hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hợp đồng phải đầy đủ chữ ký của: cá nhân người muốn trở thành NPP, người bảo trợ, người tuyển dụng (người tuyển dụng và người bảo trợ có thể là 1 người, trong trường hợp là 2 người khác nhau, người tuyển dụng phải là thành viên tuyến trên của Người mới tham gia). Nộp hai (02) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng hai (02) bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hợp lệ (đối với Người tham gia là người Việt Nam) hoặc hai (02) bản sao có chứng thực của Giấy phép lao động và Hộ chiếu (đối với Người tham gia là người nước ngoài) và bốn (04) ảnh 3x4cm. Việc gửi các tài liệu này có thể được thực hiện qua bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc được nộp trực tiếp tại Công ty bởi cá nhân mình hoặc nhờ người lên nộp.

– Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công ty sẽ xem xét hồ sơ, ký hợp đồng và thông báo thời gian tổ chức các khóa Đào tạo cơ bản để Người tham gia tham dự. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nếu Người tham gia không hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, Hợp đồng đó sẽ tự động chấm dứt. Sau hoàn thành khóa Đào tạo cơ bản và đạt kết quả, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, Công ty sẽ gửi trả cho NPP một (01) bản Hợp đồng có chữ ký kèm Chứng chỉ đào tạo Cơ bản và Thẻ Thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp bằng hình thức bưu điện hoặc cá nhân nhận tại Công ty hoặc nhờ người lấy hộ (NPP chịu trách nhiệm trả phí).