KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

– Để trở thành NPP, Người tham gia đáp ứng các điều kiện và thực hiện quy trình ký kết Hợp đồng như sau:

  • Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Nhà phân phối không đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;
  • Trong trường hợp là người nước ngoài, nhà phân phối phải xác nhận rằng hiện mình đang có giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật.
  • Là công dân Việt Nam và không phải là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật Việt Nam về cán bộ, công chức.
  • Chưa từng bị xử phạt do vi phạm các quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 Nghị định 40/2018/NĐ-CP mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;
  • Không là Cá nhân quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

– Công ty có quyền từ chối ký Hợp đồng mà không cần giải thích

– Điền đầy đủ thông tin vào hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, hợp đồng phải đầy đủ chữ ký của: cá nhân người muốn trở thành NPP, người bảo trợngười giới thiệu (người giới thiệu và người bảo trợ có thể là 1 người, trong trường hợp là 2 người khác nhau, người giới thiệu phải là thành viên tuyến trên của Người mới tham gia). Nộp hai (02) bản Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp cùng hai (02) bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hợp lệ (đối với Người tham gia là người Việt Nam) hoặc hai (02) bản sao có chứng thực của Giấy phép lao động và Hộ chiếu (đối với Người tham gia là người nước ngoài) và bốn (04) ảnh 3x4cm. Việc gửi các tài liệu này có thể được thực hiện qua bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc được nộp trực tiếp tại Công ty bởi cá nhân mình hoặc nhờ người lên nộp.

– Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu nêu trên, Công ty sẽ xem xét hồ sơ, ký hợp đồng và gửi trả cho Người tham gia 01 (một) bản hợp đồng có chữ ký của hai bên. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, người tham gia tham dự chương trình đào tạo cơ bản do công ty tổ chức hoàn toàn miễn phí. Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, nếu Người tham gia không hoàn thành khóa đào tạo cơ bản, Hợp đồng đó sẽ tự động chấm dứt. Sau khi hoàn thành khóa Đào tạo cơ bản và đạt kết quả, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, Công ty sẽ gửi trả cho người tham gia xác nhận hoàn thành nội dung và thời lượng chương trình đào tạo cơ bản và Thẻ Thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp bằng hình thức bưu điện hoặc cá nhân nhận tại Công ty hoặc nhờ người lấy hộ.