GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI THAM GIA BÁN HÀNG ĐA CẤP

Quy trình giải quyết thắc mắc:

  • Đối tượng giải quyết:

Bất kỳ Nhà Phân Phối nếu có thắc mắc nào liên quan đến Quy tắc hoạt động, Kế hoạch trả thưởng, Chương trình đào tạo cơ bản, Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc những vấn đề khác liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp của Công ty đều có quyền liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại hoặc gửi email đến Công ty nội dung Nhà Phân Phối cần giải đáp.

  • Trình tự thủ tục giải quyết thắc mắc:

Trong thời hạn 48h kể từ khi nhận được nội dung thắc mắc của Nhà Phân Phối, Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ phản hồi nội dung bằng hình thức gửi email hoặc liên hệ qua điện thoại để giải đáp nội dung thắc mắc của Nhà Phân Phối.

Quy trình giải quyết khiếu nại:

  • Các trường hợp khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp:

Bất kỳ trường hợp nào Nhà Phân Phối nhận thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm trong quá trình tham gia hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty đều có quyền khiếu nại đến Công ty.

  • Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại

– Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, Nhà Phân Phối phản ánh về vấn đề khiếu nại phải cung cấp những giấy tờ cho Công ty như sau:

  • Đơn khiếu nại theo mẫu của Công ty;
  • Tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại;
  • 01 bản photo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác chứng minh về nhân thân của người khiếu nại;
  • 02 bản photo thẻ thành viên của người khiếu nại.

– Người khiếu nại có thể gửi đơn đến email Công ty hoặc gửi trực tiếp đến chi nhánh ở Công ty hoặc địa chỉ trụ sở chính của Công ty nơi hoạt động gần nhất của Nhà Phân Phối. Nếu Nhà Phân Phối liên hệ trực tiếp, Công ty sẽ lập phiếu tiếp nhận – ghi nhận nội dung sự việc, ý kiến và yêu cầu của Nhà Phân Phối. Nếu Nhà Phân Phối gửi đơn khiếu nại qua email, Công ty sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra nội dung phản ánh và trong vòng 48h, Công ty sẽ có thông tin phản hồi qua email.

– Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khiếu nại, bộ phận pháp chế của Công ty sẽ tiến hành xem xét đơn và các tài liệu chứng cứ kèm theo, sau đó sẽ trình báo với Ban giám đốc Công ty về trường hợp khiếu nại của Nhà Phân Phối và ra văn bản thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại.

– Trong thời gian 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, Ban pháp chế sẽ tiến hành xác minh chứng cứ mà người khiếu nại gửi hoặc thu thập thêm chứng cứ (nếu cần), gửi giấy mời để làm việc, tổ chức các cuộc họp, các buổi hòa giải giữa Công ty với người khiếu nại và người bị khiếu nại.

– Căn cứ vào các chứng cứ thu thập và các buổi làm việc, hòa giải giữa Công ty và người tham gia bán hàng đa cấp. Công ty sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các bên (nếu các bên hòa giải thành). Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên có hiệu lực thi hành ngay và Quyết định giải quyết khiếu nại là quyết định cuối cùng của Công ty. Trong trường hợp Nhà Phân Phối không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Công ty thì có quyền sử dụng các biện pháp pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.