MUA HÀNG TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY

  • Thành viên đến quầy bán hàng thông báo số lượng và loại sản phẩm cần mua. Trường hợp thành viên không đến được Công ty để mua trực tiếp có thể nhờ người khác đến lấy (trong trường hợp này Thành viên cần gọi điện thoại đến Công ty để đặt hàng và thông báo về người sẽ nhận hàng hộ).
  • Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra lượng hàng trong kho và tiền Thành viên đã thanh toán. Nếu đủ nhân viên bán hàng sẽ nhận yêu cầu và xuất hàng cho Thành viên.
  • Hóa đơn GTGT sẽ được coi là phiếu xuất kho và nhận hàng vì vậy hóa đơn sẽ được xuất theo tên người đến nhận hàng