Về K-LINK Việt Nam

K-Link Việt Nam được thành lập năm 2006, chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm chức năng của K-Link International cho cộng đồng như: nước Diệp lục (Thực phẩm bảo vệ sức khỏe K-Liquid Chlorophyll), bột K-Biogreen (Thực phẩm chức năng K-Biogreen), Thực phẩm bảo vệ sức khỏe K-Ayurveda…

Từ những ngày đầu thành lập, triết lý kinh doanh của công ty là luôn hướng tới con người, mang lại sức khoẻ và cuộc sống an khang và thịnh vượng cho khách hàng và đối tác.

Ba yếu tố quan trọng nhất để biến khát vọng của K-Link thành hiện thực đó chính là: chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và đặc biệt là hiệu quả to lớn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đối với con người.